Non Stop WF!
00:00 – 07:00 uur

Over WEEFF

STICHTING STREEKOMROEP WEST-FRIESLAND
RSIN 8540.01.979.
KvK 60655836

Bestuur:
Hendrik Boland, voorzitter
Arie van Geest, secretaris
Jan de Jong, penningmeester
Hein Tool, lid

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van WEEFF geschiedt volgens de omroep-cao, de Wet Normering Topinkomens wordt nageleefd.

Beleidsplan
Bekijk het beleidsplan hier.